Mitjeve strani

Krofovanje

blog.mitja.ws

To je moj blog, kjer pišem o raznolikih temah: potovanjih, tehniki, gradnji našega domovanja, prehranjevanju, igrah, delu ... Nastaja že od leta 2005, a ga po letu 2010 spričo rojstva otrok nisem prav pridno polnil. Morda bo v prihodnje kaj boljše.

Mitjevi programi s faksa

faks.mitja.ws

Na tej spletni strani so zbrani računalniški programi, ki sem jih napisal pri vajah in seminarskih nalogah med dodiplomskim in podiplomskim študijem na Fakulteti za računalništvo in informatiko v letih 1997-2004.

Službena stran

dis.ijs.si/mitjal/

Zaposlen sem kot raziskovalec umetne inteligence na Odseku za inteligentne sisteme na Institutu Jožef Stefan. Na tej strani je moč najti nekaj informacij o mojem službenem udejstvovanju, predvsem objave (ki so kajpak smisel obstoja nas raziskovalcev).